طبق گزارش‌ها، کاربران ایرانی اکنون می‌توانند با استفاده از ایمیل خود در تیک تاک ثبت نام کرده و از امکانات این شبکه اجتماعی بهره‌مند شوند. البته همچنان نام ایران در فهرست کشورهای مجاز ثبت نام در تیک تاک وجود ندارد.

این تصمیم تیک تاک می‌تواند فرصت مناسبی برای رشد این شبکه اجتماعی در ایران باشد، با این حال همچنان مانع بزرگ فیلترینگ تیک تاک در ایران وجود دارد که می‌تواند کار را برای کاربران دشوار کند.

آینده نشان خواهد داد آیا تیک تاک می‌تواند با وجود فیلترینگ، جایگاه مناسبی در میان کاربران ایرانی و شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار مانند اینستاگرام به دست آورد یا خیر.